Blog

El futur laboral del sector Hostaleria

24/01/2019

Randstad Research realitza un estudi prospectiu del sector d'Hostaleria. Aquest informe és el resultat d'un treball amb gairebé 900 empreses de 13 sectors diferents que operen a Espanya, entre elles 46 empreses del sector Hostaleria.

El sector d'Hostaleria és un dels més importants de l'economia nacional, i els últims anys han estat molt positius per al sector. El 2017 la facturació de l'hostaleria va ascendir a 119.824 milions d'euros, la qual cosa va representar en termes de VAB un 6,8% del PIB nacional.

En el tercer trimestre de 2018, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA), l'hostaleria donava ocupació a Espanya a 1,85 milions de persones, la qual cosa suposa el 9,5% del total d'ocupats.

Quines perspectives s'esperen quant a creació d'ocupació? Més de la meitat de les empreses han augmentat la seva plantilla en els últims 12 mesos i aposten per l'estratègia de creixement a curt termini, per tant, la previsió de la situació econòmica és positiva per a l'economia del país i el sector.

El dèficit de talent és un altre problema bastant important en el sector, més pronunciat que en molts altres, gairebé quatre de cada deu empreses (39%) es veuen afectades.

Font: Randstad Research