Blog

El futur laboral del sector Hostaleria

Randstad Research realitza un estudi prospectiu del sector d'Hostaleria. Aquest informe és el resultat d'un treball amb gairebé 900 empreses de 13 sectors diferents que operen a Espanya, entre elles 46 empreses del sector Hostaleria.

El sector d'Hostaleria és un dels més importants de l'economia nacional, i els últims anys han estat molt positius per al sector. El 2017 la facturació de l'hostaleria va ascendir a 119.824 milions d'euros, la qual cosa va representar en termes de VAB un 6,8% del PIB nacional.

En el tercer trimestre de 2018, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA), l'hostaleria donava ocupació a Espanya a 1,85 milions de persones, la qual cosa suposa el 9,5% del total d'ocupats.

Quines perspectives s'esperen quant a creació d'ocupació? Més de la meitat de les empreses han augmentat la seva plantilla en els últims 12 mesos i aposten per l'estratègia de creixement a curt termini, per tant, la previsió de la situació econòmica és positiva per a l'economia del país i el sector.

El dèficit de talent és un altre problema bastant important en el sector, més pronunciat que en molts altres, gairebé quatre de cada deu empreses (39%) es veuen afectades.

Font: Randstad Research