Blog

El sector d'hostaleria i restauració a Espanya va facturar més de 5.500 milions el 2017

El sector d'hostaleria i restauració a Espanya va aconseguir una facturació de 5.553,8 milions d'euros el 2017, la qual cosa suposa un increment de 99,3 milions respecte a l'any anterior, segons l'informe 'La franquícia a Espanya 2018' elaborat per l'Associació Espanyola de Franquiciadors (AEF).

L'informe destaca que l'hostaleria i la restauració espanyoles suposen el segon sector amb més pes al país, només per darrere de l'alimentació. En l'actualitat hi ha 198 xarxes que operen en aquest sector, 11 cadenes més que en finalitzar l'any 2016. Tenen especial protagonisme els sub-sectors de restaurants i hotels (amb 65 cadenes) i menjar ràpid (amb 45).

Quant a la facturació dels esmentats sub-sectors, la major xifra es correspon amb el de menjar ràpid (2.678,1 milions d'euros), mentre que els restaurants i hotels van facturar 2.243,6 milions. Respecte al nombre d'establiments operatius que suma aquesta activitat, la xifra és de 8.659, sis més que en 2016. Per sub-sectors, les marques de menjar ràpid sumen 3.066 establiments, mentre que les de restaurants i hotels operen amb 3.011.

L'informe detalla també els llocs de treball que genera aquest sector, que van créixer en 525 treballadors a la fi de 2017 en comparació amb 2016. Els sub-sectors que més treballadors comptabilitzen són els dedicats al menjar ràpid, amb 30.338 persones, i a restaurants i hotels, amb 20.676.

En el pla internacional, l'estudi de la AEF reflecteix que el sector d'hostaleria i restauració compta amb 53 marques operant en 77 mercats, amb un total de 1.577 establiments, la qual cosa li converteix en la segona activitat més exportadora després de la moda.

La presidenta de la AEF, Luisa Masuet, assenyala que les dades de l'informe reflecteixen que el sector de restauració i hostaleria ja "ha superat els anys de crisis i ara es troba en una etapa de creixement", amb especial atenció als sub-sectors de menjar ràpid, restaurants, hotels, gelateries i iogurteries.

Font: El Economista