Lane Master

Consultar

0

Aquesta màquina d'Unis Games combina la diversió física d'una bolera tradicional amb la flexibilitat d'un videojoc. Els sensors detecten la velocitat, l'angle i el gir de la pilota i es tradueixen a la pantalla. Hi ha dos carrils amb una marquesina vistosa; i per tant, permet el joc simple o doble.