Meteor Shower

Consultar

0

Aquesta màquina disposa d'un disc giratori amb diversos forats. Al presionar el pulsador, caurà una pilota des de la part superior de la màquina i depen del forat en el què caigui es dispensarà una quantitat de tickets o una altra.