Whirl Win

Consultar

0

L'objectiu de la Whirl Win de Sega és parar la llum a la zona de gir. Quan s'aconsegueix, la música sona, i la roda interna s'activa per girar i parar en un nombre del 30 al 500. El jugador guanyarà el nombre de tickets segons el nombre on pari.